Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Formica rufa Linnaeus, 1758 - mravenec lesní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Formicinae - Formicinae

Ochrana a ohrožení

 • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • O
 • x2
 • t2

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Na území Kraje Vysočina největší známé superkolonie na světě.
Mapa výskytu - mravenec lesní - Formica rufa

Lokality

Mravenci lesní (Formica rufa) hrají ve společenstvech bezobratlých často klíčovou roli, foto Klára Bezděčková.
Mravenci lesní (Formica rufa) hrají ve společenstvech bezobratlých často klíčovou roli, foto Klára Bezděčková.
Na lokalitě Vojtův vrch žije největší dosud známá superkolonie mravence lesního (Formica rufa) čítající přes 1 700 kupovitých hnízd, foto Pavel Bezděčka.
Na lokalitě Vojtův vrch žije největší dosud známá superkolonie mravence lesního (Formica rufa) čítající přes 1 700 kupovitých hnízd, foto Pavel Bezděčka.

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Formica rufa Linnaeus, 1758 - mravenec lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.