Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bothriomyrmex communista Santschi, 1919 - mravenec komunní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí

Na mohelnské stepi uváděn do Seifertovy revize r. Bothriomyrmex (Seifert 2012) pod synonymem Bothriomyrmex corsicus mohelensis Novák, 1941.

Ochrana a ohrožení

  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • S
  • x3
  • t3

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: Jediná známá lokalita v ČR, a to v Kraji Vysočina v NPR Mohelnská hadcová step, kde byl jeho výskyt zaznamenán ve 40. letech 20. století a potom až v roce 2006.
Mapa výskytu - mravenec komunní - Bothriomyrmex communista

Lokality

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Bothriomyrmex communista Santschi, 1919 - mravenec komunní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.