Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Velká skála

 • Okres: Třebíč
 • Region: Náměšťsko
 • Katastrální území: Lhánice
 • Rozloha: 47,63 ha
 • Mapovací kvadrát: 6863, 6963
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Údolí Jihlavy, část je součástí regionálního biocentra Templštejn)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Znojemsko-brněnská pahorkatina

Významnost lokality

 • Ptáci: 62 druhů, z toho 14 druhů zvláště chráněných (9§§,5§), 20 druhů červeného seznamu ČR (2EN,9VU,4NT,5LC); 24 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (1!!!,15!!,8!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Dudci (Bucerotiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.