Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eresus moravicus Řezáč, 2008 - stepník moravský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
 • Třída: Arachnida - pavoukovci
 • Podtřída: Micrura - Micrura
 • Řád: Araneae - Pavouci
 • Čeleď: Eresidae - Stepníkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Řezáč et al. 2015)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Orig.: climax
 • Phyto.: t
 • Humidity: very dry
 • Light: open

Výskyt a rozšíření

 • Velmi vzácný druh primárních skalních stepí a kostřavových trávníků na píscích. U nás se vyskytuje pouze v panonské oblasti jižní Moravy na severním okraji areálu. Na území kraje Vysočina pouze slabé izolované populace v údolí Jihlavy v PR Velká skála a NPR Mohelenská hadcová step, poblíž hranic kraje také v údolí Oslavy (Ketkovský hrad) a Dyje (Bítov).
Mapa výskytu - stepník moravský - Eresus moravicus

Lokality

Aleš Jelínek, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Jelínek A., 2017: Eresus moravicus Řezáč, 2008 - stepník moravský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.