Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Diaphora luctuosa (Geyer, 1831) - přástevník černoskvrnný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Erebidae - Erebidae

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: bez výrazných změn
Mapa výskytu - přástevník černoskvrnný - Diaphora luctuosa

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Diaphora luctuosa (Geyer, 1831) - přástevník černoskvrnný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.