Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myrmica vandeli Bondroit, 1920 - mravenec Vandelův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Myrmicinae - Myrmicinae

Vybrané ekologické charakteristiky

 • S
 • x1
 • t2

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Jediný nález v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - mravenec Vandelův - Myrmica vandeli

Lokality

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Myrmica vandeli Bondroit, 1920 - mravenec Vandelův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.