Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Messor cf. structor Latreille, 1798 - mravenec zrnojed v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Myrmicinae - Myrmicinae

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • S
 • x3
 • t3

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Silně lokální výskyt.

Lokality

Teplomilný a suchomilný mravenec zrnojed (Messor cf. structor) se u nás vyskytuje jen na několika málo zachovalých lokalitách stepního charakteru, foto Klára Bezděčková.
Teplomilný a suchomilný mravenec zrnojed (Messor cf. structor) se u nás vyskytuje jen na několika málo zachovalých lokalitách stepního charakteru, foto Klára Bezděčková.

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Messor cf. structor Latreille, 1798 - mravenec zrnojed v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.