Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Švařec II

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Bystřicko
  • Katastrální území: Švařec
  • Rozloha: 4,25 ha
  • Mapovací kvadrát: 6464
  • Kategorie ochrany: přírodní památka (součást evropsky významné lokality Švařec)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)

Druhy

Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Soumračníkovití (Hesperiidae)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Běláskovití (Pieridae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)
Čeleď: Babočkovití (Nymphalidae)
Čeleď: Travaříkovití (Crambidae)
Čeleď: Brahminovití (Brahmaeidae)
Čeleď: Martináčovití (Saturniidae)
Čeleď: Píďalkovití (Geometridae)
Čeleď: Erebidae (Erebidae)
Čeleď: Můrovití (Noctuidae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Šestinozí = šestinožci (Hexapoda)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Čeleď: Mravencovití (Formicidae)
Podčeleď: Myrmicinae (Myrmicinae)
Podčeleď: Formicinae (Formicinae)
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.