Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Saturniidae - Martináčovití

Ochrana a ohrožení

  • NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: bez výrazných změn
Mapa výskytu - lišaj pupalkový - Proserpinus proserpina

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - lišaj pupalkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.