Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) - modrásek kozincový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Lycaenidae - Modráskovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: mírně se šířící
Mapa výskytu - modrásek kozincový - Glaucopsyche alexis

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) - modrásek kozincový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.