Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) - zavíječ bahenní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Crambidae - Travaříkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: šíří se
Mapa výskytu - zavíječ bahenní - Ostrinia palustralis

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) - zavíječ bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.