Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) - modrásek tolicový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Lycaenidae - Modráskovití

Ochrana a ohrožení

  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu Evropy (Sway et al. 2010)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: bez výrazných změn
Mapa výskytu - modrásek tolicový - Cupido decoloratus

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) - modrásek tolicový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.