Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sedum villosum L. - rozchodník huňatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Saxifragales - Lomikamenotvaré
 • Čeleď: Crassulaceae - Tlusticovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Sedum villosum je taxon s atlantsky laděným disjunktním charakterem rozšíření. Vyskytuje se ostrůvkovitě v západní, střední a severní Evropě, na Islandu, na pobřeží Grónska a vzácně až na severovýchodním pobřeží Atlantiku v Severní Americe. V České republice rostl na prameništích a narušených vlhkých místech rašelinných luk, při okrajích vodních kanálků a na jiných vlhkých místech s nezapojenou vegetací. Vyskytoval se dříve roztroušeně až místy hojně ve středních a vyšších polohách Čech, na Moravě pouze na jejím západním okraji a vzácně v Beskydech. Rozchodník huňatý vymírá v rámci celé České republiky. Známých recentních lokalit je méně než pět. Vysočina patřila vedle jihozápadních Čech k centrům výskytu druhu na našem území. Nejvyšší počet lokalit byl soustředěn do výše položených oblastí. Ovšem známé jsou také výskyty z níže položených, teplejších území na severozápadě a jihovýchodě. Celkově lze předpokládat, že počet lokalit byl ještě mnohem vyšší, než udávají dostupné floristické zdroje. Většina údajů pochází z konce 19. století a první poloviny 20. století. Početnější výskyt končí v 70. letech 20. století. Poslední dvě známé lokality na Vysočině pocházejí z přelomu 80. až 90. let minulého století a populace na nich byly stále poměrně početné. Konkrétně se jednalo o louku u samoty Zhořec jižně Stonařova (např. Švarc 1991 in Grulich 1991), kde druh rostl hojně ve vlhkých kolejích od traktoru a PR Na Podlesích u Hrutova (např. Ondráčková 1982 ZMT, Burešová 1987), kde byl nalezen bohatě fertilní porost na ploše ca 25 m2. Přestože na konci 80. let bylo již Sedum villosum v celé České republice velmi vzácné, na obou lokalitách vymřelo a dnes není na území Vysočiny žádná známá další populace. Rozchodník huňatý zmizel nejen z Vysočiny díky dvěma hlavním faktorům. Velké množství lokalit zaniklo kvůli velkoplošnému odvodnění krajiny. Na rašelinných a vlhkých loukách, které tomuto osudu unikly, zase zmizel v důsledku absence výraznějšího narušení porostů, které dřív způsobovalo např. občasné zapadnutí vozů nebo sekaček při kosení a sklizni sena, nebo přehánění či přepásání dobytka. Prostá seč podmínky pro trvalé přežití druhu ve vegetaci rašelinných luk zřejmě vytvořit nedokázala.
Mapa výskytu - rozchodník huňatý - Sedum villosum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sedum villosum L. - rozchodník huňatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.