Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rašeliniště Kaliště

 • Okres: Jihlava
 • Region: Třešťsko
 • Katastrální území: Jihlávka
 • Rozloha: 11,92 ha
 • Mapovací kvadrát: 6757
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

 • Ptáci: 87 druhů, z toho 26 druhů zvláště chráněných (2§§§,11§§,13§), 40 druhů červeného seznamu ČR (1CR,5EN,18VU,9NT,7LC); 43 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (6!!!,25!!,12!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 6 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 47 druhů, z toho 17 druhů červeného seznamu ČR (1 CR, 1 EN, 2 VU, 5 LR-nt, 8 LC-att), 13 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 2 rVU, 6 rLR-nt, 3 rLC-att); v minulosti i současnosti jedna z nejvýznamnějších bryologických rašelinných lokalit na Českomoravské vrchovině; dosud zde rostou malé populace několika ohrožených mechů - Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Hamatocaulis vernicosus a Calliergon giganteum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.