Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre - pleška stopkatá v Kraji Vysočina

Pleška stopkatá pravá (Willemetia stipitata), Rácov [JI], 10.6.2010, foto Libor Ekrt
Pleška stopkatá pravá (Willemetia stipitata), Rácov [JI], 10.6.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

V ČR pouze Willemetia stipitata subsp. stipitata

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Pleška stopkatá je středoevropský horský druh s centrem areálu v Alpách a jejich předhořích. Na území České republiky představuje pleška typický prvek alpského migrantu s početným výskytem na Šumavě a Předšumaví. Na Vysočinu druh vzácně proniká z jižních Čech do oblasti Jihlavských vrchů a Pelhřimovska. Mimo tyto oblasti je historicky udáván z rašelinných luk za rybníkem Vodnatý u Olšan u Telče (Růžička 1985 MJ). Ojedinělý výskyt druhu je znám z Dlouhé louky u Račína v Ždárských vrších (Domin 1924 in Růžička et al. 1968-2011, Zabloudil 2002 NDOP). Podobně jako v oblasti jižních Čech doprovází W. stipitata rašelinné louky, prameniště a krátkostébelné trávníky. Část v minulosti známých lokalit zanikla v důsledku melioračních zásahů a sukcesních změn na opuštěných mokřadních loukách. Také recentně známé populace jsou většinou velmi malé a bezprostředně ohrožené zánikem především z důvodu narušeného vodního režimu, absence hospodaření nebo nevhodných hospodářských zásahů.
Mapa výskytu - pleška stopkatá - Willemetia stipitata

Lokality

Pleška stopkatá pravá (Willemetia stipitata), Rácov [JI], 10.6.2010, foto Libor Ekrt
Pleška stopkatá pravá (Willemetia stipitata), Rácov [JI], 10.6.2010, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre - pleška stopkatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.