Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Utricularia australis R. Br. - bublinatka jižní v Kraji Vysočina

Bublinatka jižní (Utricularia australis), Březí nad Oslavou [ZR], 2.8.2011, foto Luděk Čech
Bublinatka jižní (Utricularia australis), Březí nad Oslavou [ZR], 2.8.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště areálu bublinatky jižní se nachází v z., stř. a j. Evropě, roste na britských ostrovech i v j. části Skandinávie. Roztroušené arely se dále nacházejí v Asii, ve stř. Africe, v Tasmánii, Austrálii a na Novém Zélandě. V ČR se vyskytuje roztroušeně až ostrůvkovitě na celém území, hojněji v oblastech s rybníky a mokřady, např. v z., a j. Čechách. Vytrvalé, ponořené a volně plovoucí rostliny rostou v mělkých stojatých vodách. Rozšíření druhu na Vysočině je soustředěno ve vyšších nadmořských výškách regionu, především na Velkomeziříčsku, Jihlavsku, v bližším okolí Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. B. jižní téměř chybí ve v. části Žďárských vrchů, na Svratecku a v rozsáhlých oblastech Třebíčska. V těchto územích obvykle není dostatečná nabídka vhodných biotopů, k nimž patří mělké litorály rybníků s rákosinami a porosty vysokých ostřic, různé tůně, zatopené lomy, hliníky a pískovny, zaplavené odvodňovací příkopy a podobně. Druh nemá zvláštní nároky na trofickou úroveň prostředí, roste i v dystrofních rašelinných vodách, vyhýbá se pouze vodám s vysokou tvrdostí, které v regionu chybějí. Významným limitem je však průhlednost vodního sloupce během vegetačního období, v rybnících s vysokou obsádkou a silným vegetačním zákalem druh výrazně ustupuje. Bublinatku jižní může ohrozit také obsádka býložravých ryb (např. amur) a myslivecké vysazování tzv. polodivokých kachen.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bublinatka jižní - Utricularia australis

Lokality

Bublinatka jižní (Utricularia australis), Březí nad Oslavou [ZR], 2.8.2011, foto Luděk Čech
Bublinatka jižní (Utricularia australis), Březí nad Oslavou [ZR], 2.8.2011, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Utricularia australis R. Br. - bublinatka jižní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 1. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.