Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Doležalův a Horní rybník

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Šachotín
  • Rozloha: 12,99 ha
  • Mapovací kvadrát: 6460
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / rybníky a niva jsou ze zákona významnými krajinnýmy prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Ptáci: 116 druhů, z toho 46 druhů zvláště chráněných (12§§§,18§§,16§), 54 druhů červeného seznamu ČR (2RE,8CR,10EN,20VU,8NT,6LC); 67 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (23!!!,26!!,18!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.