Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fulica atra Linnaeus, 1758 - lyska černá v Kraji Vysočina

Eurasian Coot

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Třída: Aves - Ptáci
 • Řád: Gruiformes - Krátkokřídlí

Ochrana a ohrožení

 • NII = Chráněný taxon přílohy II směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EEC, který může být za určitých podmínek loven - Natura 2000
 • wLC = Celosvětově nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků světa (BirdLife International 2016)
 • cNT = Kontinentálně téměř ohrožený druh červeného seznamu ptáků Evropy (BirdLife International 2015)
 • eLC = V Evropské unii nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků EU (BirdLife International 2015)
 • nLC = Národně nejméně dotčený druh červeného seznamu ČR (Šťastný et al. 2017)
 • rNT = Regionálně téměř ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Kodet 2017)
 • ! = Hnízdiště na Vysočině vyžadují pozornost (Kodet 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hnízdí převážně na vodní hladině
 • Mokřadní druh
Akustická aktivita druhu během roku vyhodnocená z pořízených nahrávek.
Akustická aktivita druhu během roku vyhodnocená z pořízených nahrávek.
Procentuální zastoupení druhu v kompletních seznamech na Vysočině v jednotlivých měsících během roku [modře: v kompletních seznamech z Avifaunistické databáze ČSO (AVIF) = pozorované a slyšené druhy při prezenční kotrole; oranžově: v kompletních seznamech z akustického mapování (AM) = zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách].
Procentuální zastoupení druhu v kompletních seznamech na Vysočině v jednotlivých měsících během roku [modře: v kompletních seznamech z Avifaunistické databáze ČSO (AVIF) = pozorované a slyšené druhy při prezenční kotrole; oranžově: v kompletních seznamech z akustického mapování (AM) = zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách].
Porovnání procentuálního zastoupení druhu v kompletních seznamech z akustického mapování (zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách) na Vysočině v jednotlivých měsících během roku ve srovnání s dalšími vybranými druhy.
Porovnání procentuálního zastoupení druhu v kompletních seznamech z akustického mapování (zvukově se projevující druhy na pořízených nahrávkách) na Vysočině v jednotlivých měsících během roku ve srovnání s dalšími vybranými druhy.

Výskyt a rozšíření

 • Kategorie výskytu na Vysočině: A (druh zjištěný alespoň jednou od 1.1.1950)
 • H = Hnízdí pravidelně
 • T = Protahuje pravidelně
 • z = Zimuje nepravidelně nebo v malých počtech
 • Častý výskyt
Mapa výskytu - lyska černá - Fulica atra
Záznamy z let 2001 - 2017 v jednotlivých katastrálních územích v Kraji Vysočina.
Záznamy z let 2001 - 2017 v jednotlivých katastrálních územích v Kraji Vysočina.

Lokality

Přidejte své pozorování

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Doporučená citace

Kodet V. et Kodetová D. [ed.], 2021: Fulica atra Linnaeus, 1758 - lyska černá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.