Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Termesivské rybníky (Škrobárenské rybníčky)

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Termesivy
  • Rozloha: 12,26 ha
  • Mapovací kvadrát: 6359
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / rybníky jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Ptáci: 143 druhů, z toho 58 druhů zvláště chráněných (13§§§,26§§,19§), 73 druhů červeného seznamu ČR (1RE,12CR,13EN,26VU,11NT,10LC); 84 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (30!!!,34!!,20!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.