Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Svitákem

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Milíčov u Jihlavy, Hojkov
 • Rozloha: 14,06 ha
 • Mapovací kvadrát: 6658
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Na Oklice)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Ptáci: 68 druhů, z toho 14 druhů zvláště chráněných (4§§,10§), 20 druhů červeného seznamu ČR (1EN,9VU,5NT,5LC); 24 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (12!!,12!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mechorosty: 14 druhů červeného seznamu Vysočiny (3 rVU, 6 rLR-nt, 5 rLC-att); malá populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus, výskyt dalších vzácných mechorostů - Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.