Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kukle

  • Okres: Jihlava
  • Region: Polensko
  • Katastrální území: Polná, Horní Věžnice, Brzkov
  • Rozloha: 5,45 ha
  • Mapovací kvadrát: 6460
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / rybník a niva jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Ptáci: 83 druhů, z toho 28 druhů zvláště chráněných (4§§§,11§§,13§), 38 druhů červeného seznamu ČR (6CR,5EN,17VU,4NT,6LC); 45 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (12!!!,21!!,12!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.