Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Řeka

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Hluboká u Krucemburku, Staré Ransko, Krucemburk
  • Rozloha: 16,12 ha
  • Mapovací kvadrát: 6361
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Štíří důl - Řeka)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Plži: 33 druhů - jedna z pěti lokalit blyštivky skleněné (Nesovitrea petronella) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 17 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 3 rVU, 8 rLR-nt, 5 rLC-att); největší populace evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus na Českomoravské vrchovině, výskyt řady dalších ohrožených mechorostů - Drepanocladus polygamus, Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii; jedna ze 4 známých lokalit bazifilního druhu Palustriella commutata na Českomoravské vrchovině (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Kormoráni (Suliformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.