Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex appropinquata Schumach. - ostřice odchylná v Kraji Vysočina

Ostřice odchylná (Carex appropinquata), PR Na podlesích [TR], 26.5.2013, foto Libor Ekrt
Ostřice odchylná (Carex appropinquata), PR Na podlesích [TR], 26.5.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice odchylná je především evropským temperátním taxonem s exklávním přesahem do oblasti západní Sibiře. Jedná se o druh slatinných luk, olšin a minerotrofních rašelinišť. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně na celém území s těžištěm rozšíření ve středních polohách (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině je výskyt značně ostrůvkovitý s vyšší koncentrací lokalit v širší oblasti Ždárských vrchů a Železných hor. V minulosti byla uváděna z PR Kamenná trouba u Lipnice nad Sázavou (Faltys 1984 NDOP) a od Štoků, Dlouhé Vsi a Šachotína na Havlíčkobrodsku (např. Krátká 1982 MP, Faltys 1983 NDOP). Jednotlivé lokality jsou dále známy ze západního úbočí Jihlavských vrchů v okolí obcí Kaliště, Horní Vilímeč a Panské Dubenky (např. Řepka 1984, not. Čech 2006, 2007). Dále jsou známé roztroušené výskyty na Jihlavsku, Třebíčsku a v severovýchodní části Vysočiny. Carex appropinquata je schopná tolerovat sukcesní změny slatinných luk a přežívá v bohatých populacích i v olšinách. Na řadě lokalit snáší i částečné odvodnění. Přesto zaznamenala v regionu významný pokles počtu známých lokalit, což jednoznačně souvisí s drastickými melioracemi a přeměnou bývalých mokřadů na zemědělské či dokonce lesní kultury. I dnes představují nežádoucí stavební a hospodářské zásahy anebo masivní eutrofizace spojená s naprostou absencí hospodaření největší ohrožení výskytu druhu. Na druhou stranu na lokalitách, kde má dnes bohaté populace (např. PR Na podlesích u Hrutova, PR Vílanecké rašeliniště) místy expanduje a degraduje cennou krátkostébelnou ostřicovo-mechovou vegetaci minerotrofních rašelinišť.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice odchylná - Carex appropinquata

Lokality

Ostřice odchylná (Carex appropinquata), PR Vílanecké rašeliniště [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice odchylná (Carex appropinquata), PR Vílanecké rašeliniště [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex appropinquata Schumach. - ostřice odchylná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 9. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.