Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Radostínské rašeliniště

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Žďársko
 • Katastrální území: Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec
 • Rozloha: 31,03 ha
 • Mapovací kvadrát: 6361
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Dářská rašeliniště a součást nadregionálního biocentra Dářko)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významných zvláště chráněných druhů mravence rašelinného (Formica picea) a mravence Formica lugubris (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 5 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 18 druhů červeného seznamu Vysočiny (3 rVU, 4 rLR-nt, 11 rLC-att); výskyt především kyselomilnějších ohrožených druhů mechorostů, jedna ze 3 lokalit vzácného rašeliníku Sphagnum affine na Českomoravské vrchovině (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Vážky (Odonata)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.