Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Andromeda polifolia L. - kyhanka sivolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Ericaceae - Vřesovcovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Kyhanka sivolistá je široce rozšířený cirkumboreální druh rostoucí na vrchovištích. V České republice se vyskytuje vzácně na rašelinných biotopech prakticky všech vyšších pohraničních pohoří. Na Vysočině se jedná o extrémně vzácný taxon. Byl zde zaznamenán pouze ve Žďárských vrších v okolí obce Radostín v NPR Radostínské rašeliniště a NPR Dářko. Na obou lokalitách druh roste dodnes. Je pravděpodobné, že se zde druh v minulosti vyskytoval hojněji, avšak vlivem odvodnění lokalit, těžbou rašeliny a sukcesí dřevin na odvodněných plochách významně ustoupil. Ve výše uvedených maloplošných zvláště chráněných územích druh dlouhodobě přežívá, avšak je ohrožen zapojováním vegetace, zastíněním a sukcesí dřevin.
Mapa výskytu - kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Andromeda polifolia L. - kyhanka sivolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.