Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Utricularia minor L. - bublinatka menší v Kraji Vysočina

Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Luděk Čech
Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lentibulariaceae - Bublinatkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bublinatka menší je euroasijsko-severoamerický druh, v Evropě je souvisleji rozšířena především v její s. části; na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a na Balkáně se nachází ostrůvkovitě. V ČR se tato vytrvalá vodní rostlina vyskytuje především v s. a z. Čechách, na Třeboňsku a na Českomoravské vrchovině. Bublinatka menší roste v mělkých čistých vodách rašelinných tůněk, na okrajích rybníků, v zatopených pískovnách a jámách po těžbě. Na chemismus vody nemá zvláštní nároky, objevuje se ve vodách měkkých i tvrdých, ale eutrofním vodám se obvykle vyhýbá. Recentní výskyt druhu na Vysočině je soustředěn do několika oblastí s výskytem zachovalých rašelinišť. Několik lokalit se nachází v z. části Žďárských vrchů a v blízkém okolí, např. PP Zlámanec a PR Řeka. Dále jsou to rašeliniště z. od Jihlavy, kde je početná populace v PR Chvojnov, druh také roste v PR Na Oklice a znovu se objevil i v PR Šimanovské rašeliniště (Ekrtová et al. 2015g). B. menší doprovází také zachovalá rašeliniště na Telčsku - PR V Lisovech, PR Rašeliniště Kaliště. Roztroušeně se taxon vyskytuje také v mělkých tůních ve zrašelinělých výtopách rybníků, např. u rybníka Zumborek na Bohdalovsku (Lysák 2002 NDOP) a u Malého Pařezitého r. nedaleko Telče (Ekrt 2007 MJ). Početná populace b. menší osídlila také čisté oligotrofní vody v zatopených těžních jámách v PR Ranská jezírka ve Žďárských vrších. Významnou část historických lokalit druhu zničily či negativně ovlivnily rozsáhlé odvodňovací práce koncem minulého století. Další ohrožení představuje eutrofizace rašeliništních vod a s ní spojené sukcesní pochody, vedoucí k zapojování vegetace a k zániku drobných ploch s vysokou hladinou podzemní vody. Na lokalitách se zachovalým či obnoveným vodním režimem je potřebná pravidelná péče, spočívající mj. v narušování zapojené vegetace a vytváření mělkých prohlubní, dosahujících až k hladině vody.
Mapa výskytu - bublinatka menší - Utricularia minor

Lokality

Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Josef Komárek
Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Josef Komárek
Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Luděk Čech
Bublinatka menší (Utricularia minor), PR Chvojnov [JI], 12.6.2012, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Utricularia minor L. - bublinatka menší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.