Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex lepidocarpa Tausch - ostřice šupinoplodá v Kraji Vysočina

Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR V Lisovech [JI], 26.5.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR V Lisovech [JI], 26.5.2014, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice šupinoplodá je evropským druhem patřícím do taxonomicky obtížného okruhu ostřice rusé (Carex flava agg.) s centrem rozšíření v atlantské části Evropy. Její výskyt je omezen na slatinné louky a minerotrofní rašeliniště většinou na bázemi bohatých podkladech nebo vývěrech spodních vod. V České republice je vzácná, nejčastěji je doložena z Polabí, na Moravě je extrémně vzácná (Štěpánková in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině existuje více údajů z lokalit bázemi bohatších minerotrofních rašelinišť. Protože se však jedná se o determinačně velmi obtížný taxon, tak za věrohodné výskyty považujeme pouze lokality, odkud byly sběry revidované J. Štěpánkovou. Jedná se o rašeliniště V Lisovech (např. Růžička 1996 MJ, Čech 2009 herb. Čech) v Jihlavských vrších, na kterém v současnosti roste pravděpodobně jediný trs. Druhý známý výskyt je v PR Řeka na západním předhůří Ždárských vrchů (Růžička 1986 MJ, not. Čech 2007). Ohrožení druhu spočívá především v likvidaci bohatých minerotrofních rašelinných luk odvodněním a absencí pravidelného hospodaření.
Mapa výskytu - ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa

Lokality

Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR Řeka [HB], 28.6.2016, foto Josef Komárek
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR Řeka [HB], 28.6.2016, foto Josef Komárek
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR Řeka [HB], 28.6.2016, foto Josef Komárek
Ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), PR Řeka [HB], 28.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex lepidocarpa Tausch - ostřice šupinoplodá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.