Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Somatochlora arctica Zetterstedt, 1840 - lesklice severská v Kraji Vysočina

Lesklice severská (Somatochlora arctica), foto Václav Křivan
Lesklice severská (Somatochlora arctica), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Corduliidae - Lesklicovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh patří k typickým rašeliništním eucenním druhům. Obývá vrchoviště a a kyselá přechodová rašeliniště. Charakteristickým biotopem jsou zvodnělá oka v porostech rašeliníku roztroušená v řídkém rašelinném lese parkového charakteru se stromy odumírajícími v mladém věku. Preferuje nadmořskou výšku 700 – 800 m n. m.
 • ČR: Vyskytuje se v pásmu pohoří podél státní hranice: Šumava, Český a Slavkovský les, Krušné hory, Jizerské hory a hrubý Jeseník. Dále pak ve Žďárských vrších, na Českolipsku a v Třeboňské pánvi.
 • Vysočina: Stabilní populace jsou známé pouze z vrchovišť ve Žďárských vrších. Izolovaný výskyt na Třebíčsku v PR Opatovské zákopy nebyl již v posledních 3 letech potvrzen novými nálezy a je možné, že populace zde již zanikla. V zachovalých rašelinných biotopech na Jihlavsku druh zjevně chybí.
Mapa výskytu - lesklice severská - Somatochlora arctica

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Somatochlora arctica Zetterstedt, 1840 - lesklice severská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.