Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Blysmus compressus (L.) Link - skřípinka smáčknutá v Kraji Vysočina

Skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), Dolní Bory [ZR], 16.7.2008, foto Luděk Čech
Skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), Dolní Bory [ZR], 16.7.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Skřípinka smáčknutá je druhem především evropského rozšíření, dále na východ vyznívá v temperátním pásu již jen disjunktivně až do střední Asie. Jedná se o rostlinu slatinných pramenišť a luk na minerálně silných pramenných vývěrech. V České republice leží těžiště jeho rozšíření především v karpatské oblasti. V minulosti byla škála stanovišť skřípinky u nás podstatně širší, neboť se vyskytovala i na vlhkých okrajích pěšin a cest, ve zvodnělých příkopech aj. Na Vysočině byl výskyt druhu soustředěn do oblastí s přítomností minerálně silnějších hornin nebo pramenných vývěrů, konkrétně na Ždársku, Velkomeziříčsku a v širší oblasti Třebíčska. Mimo tyto oblasti jsou jednotlivé lokality na Vysočině známy z rašelinných pramenišť u Polesí u Počátek (Rybníček 1974), Čenkova u Třeště (Růžička 1973 MJ) a Myslůvky u Telče (Hofhanzlová 2003 MJ). Většina udávaných lokalit na Vysočině již bohužel zanikla. Recentně je druh znám pouze z okraje rybníka Malé Dářko u Radostína (Lysák 2001 NDOP), tří mikrolokalit u obce Bory severně Velkého Meziříčí (např. Lysák 2001 NDOP) a bohatá populace se vyskytuje na již zmiňovaném drobném rašelinném prameništi Na Klátově u obce Myslůvka jižně Telče. Blysmus compressus bezesporu patří k nejohroženějším druhům nejen květeny Vysočiny. Z krajiny celkově ustoupil v důsledku velkoplošného odvodnění a ústupu pravidelně kosených a narušovaných mokřadních ploch. Vyžaduje pravidelnou seč spojenou s vyšší mírou narušení stanoviště.
Mapa výskytu - skřípinka smáčknutá - Blysmus compressus

Lokality

Skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), Myslůvka, VKP Na Klátově [JI], 21.6.2015, foto Libor Ekrt
Skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), Myslůvka, VKP Na Klátově [JI], 21.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Blysmus compressus (L.) Link - skřípinka smáčknutá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.