Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nad Horníkem

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Horní Bory, Dolní Bory
  • Rozloha: 3,40 ha
  • Mapovací kvadrát: 6562
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka (součást nadregionálního biocentra Rasuveň)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 10 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 4 druhy červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 1 rLC-att); výskyt několika vzácnějších slatiništních mechorostů, např. Scorpidium cossonii, Dicranum bonjeanii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Podkmen: Schránkovci (Conchifera)
Třída: Plži (Gastropoda)
Čeleď: Síměnkovití (Carychiidae)
Čeleď: Oblovkovití (Cochlicopidae)
Čeleď: Vrkočovití (Vertiginidae)
Čeleď: Boděnkovití (Punctidae)
Čeleď: Zemounkovití (Gastrodontidae)
Čeleď: Kuželíkovití (Euconulidae)
Čeleď: Zemounovití (Zonitidae)
Čeleď: Skleněnkovití (Vitrinidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.