Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex distans L. - ostřice oddálená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice oddálená má evropský areál zasahující okrajově do severní Afriky, Turecka a sz. Iránu. Roste zejména na slatinných až zasolených vlhkých loukách a prameništích. Často doprovází těžké jílovité a bázemi bohaté půdy. V České republice leží centrum jejího rozšíření na jižní a jihovýchodní Moravě (Štěpánková in Kaplan et al. 2015). Vzácnější je ve středních Čechách a v Polabí. V jiných částech státu se jedná o ojedinělé lokality, což platí i pro oblast Vysočiny. Zde vykazuje nápadnou afinitu k hadcovému podloží. Z minulosti je známa ze severního okraje území z PP Borecká skála na Chotěbořsku (Deyl 1961 PR, Faltysová 1980). Recentní lokality jsou omezeny na moravskou část Vysočiny, kde přežívá několik populací v okolí obce Bory severně Velkého Meziříčí (např. Lysák 2001 NDOP, Ekrt 2016 MJ). Pouze historicky je pak ostřice oddálená známa z luk mezi Mohelnem a Lhánicemi (Švestka 1943 BRNM). Vzhledem k významnému hadcovému ostrovu, zde mohl být výskyt v minulosti hojnější, ale nedochoval se. Vzhledem k tomu, že je druhem vlhkých až mokřadních stanovišť, její ústup souvisí s odvodněním luk a slatinných mokřadů. Také je to poměrně konkurenčně slabou rostlinou, která potřebuje pravidelné narušení svého stanoviště a naopak ustupuje při expanzi dřevin nebo konkurenčně silných druhů travin a bylin zarůstajících opuštěné louky a pastviny. Pozitivně však reaguje na výraznější narušení svých stanovišť, často prostá a příliš opatrně prováděná pravidelná seč k dobré prosperitě populací stačit nemusí.
Mapa výskytu - ostřice oddálená - Carex distans

Lokality

Ostřice oddálená (Carex distans), Bory [ZR], 12.6.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice oddálená (Carex distans), Bory [ZR], 12.6.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice oddálená (Carex distans), Bory, detail klásků [ZR], 12.6.2016, foto Libor Ekrt
Ostřice oddálená (Carex distans), Bory, detail klásků [ZR], 12.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex distans L. - ostřice oddálená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.