Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký v Kraji Vysočina

Common European Slow Worm

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Reptilia - Plazi
  • Řád: Squamata - Šupinatí
  • Podřád: Sauria - Ještěři

Ochrana a ohrožení

  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pravidelný výskyt v Kraji Vysočina

Lokality