Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Žákova hora (NPR)

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Žďársko
 • Katastrální území: Cikháj
 • Rozloha: 39,02 ha
 • Mapovací kvadrát: 6361
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace / evropsky významná lokalita (součást nadregionálního biocentra Žákova hora a součást chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

 • Mravenci: komplexy lesních mravenců rodu Formica, Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 10 druhů - pestrá fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 15 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 7 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 99 druhů - druhově nejbohatší lokalita Vysočiny (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 10 druhů - Druhově bohatá lokalita. Jediná lokalita na Vysočině s doloženým recentním výskytem žížaly Eisenia lucens (Pižl 2017).
 • Plži: 28 druhů - jediná známá lokalita nádolky nadmuté (Vestia turgida) na Vysočině, jedna ze tří lokalit vřetenky šedivé (Bulgarica cana) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.