Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Octolasion tyrtaeum (Savigny, 1826) - žížala Tyrtaiova v Kraji Vysočina

Žížala Octolasion tyrtaeum, foto Václav Pižl
Žížala Octolasion tyrtaeum, foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • hygrofilní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Na rozdíl od morfologicky velmi podobného druhu O. lacteum je striktně hygrofilní, preferuje zamokřené půdy na březích toků (ripikolní druh).
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala Tyrtaiova - Octolasion tyrtaeum

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Octolasion tyrtaeum (Savigny, 1826) - žížala Tyrtaiova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.