Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826) - žížala tmavočervená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epigeický druh
 • euryekní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Žije v opadové vrstvě půdy, často též subkortikolně pod kůrou pařezů či padlých kmenů. Obývá všechny typy ekosystémů, hojný i v ruderálních či technogenních biotopech, kompostech a kupách hnoje.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala tmavočervená - Dendrodrilus rubidus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826) - žížala tmavočervená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.