Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) - křídlanka dlouhobrvá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Řád: Oribatida - Pancířníci

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: semikosmopolit
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - křídlanka dlouhobrvá - Acrogalumna longipluma

Lokality

Pancířník Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) – hygrofilní, silvikolní, panfytofágní druh často nalézaný ve vlhkém mechu a v opadu listnatých a jehličnatých lesů. Druh rozšířený semikosmopolitně v Holarktické, Etiopské a Orientální oblasti a na Novém Zélandu. Hojný druh nalezený celkem na 19 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsolaterální stranu těla s výraznými, volnými pteromorfami. Velikost těla 625-790 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) – hygrofilní, silvikolní, panfytofágní druh často nalézaný ve vlhkém mechu a v opadu listnatých a jehličnatých lesů. Druh rozšířený semikosmopolitně v Holarktické, Etiopské a Orientální oblasti a na Novém Zélandu. Hojný druh nalezený celkem na 19 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsolaterální stranu těla s výraznými, volnými pteromorfami. Velikost těla 625-790 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) – detailní pohled na přední část pteromorfy, bothridium a štětinovitý sensilus, foto Josef Starý.
Pancířník Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) – detailní pohled na přední část pteromorfy, bothridium a štětinovitý sensilus, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) - křídlanka dlouhobrvá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.