Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fuscozetes setosus C.L.Koch, 1839 - mechovec chlupatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Podtřída: Acari - Roztoči
  • Řád: Oribatida - Pancířníci
  • Čeleď: Ceratozetidae - Paloučníkovití

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Holarktis
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - mechovec chlupatý - Fuscozetes setosus

Lokality

Pancířník Fuscozetes setosus (C.L.Koch, 1839) – silvikolní, panfytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, preferující mechy a opad jehličnatých a listnatých lesů. Hojný druh nalezený celkem na 20 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na prodorsum a přední část notogasteru. Velikost těla 525-635 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Fuscozetes setosus (C.L.Koch, 1839) – silvikolní, panfytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, preferující mechy a opad jehličnatých a listnatých lesů. Hojný druh nalezený celkem na 20 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na prodorsum a přední část notogasteru. Velikost těla 525-635 µm, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Fuscozetes setosus C.L.Koch, 1839 - mechovec chlupatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.