Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Listrocheiritium septentrionale Gulička, 1965 - skvrněnka severní v Kraji Vysočina

Skvrněnka severní (Listrocheiritium septentrionale), foto Karel Tajovský
Skvrněnka severní (Listrocheiritium septentrionale), foto Karel Tajovský

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Craspedosomatidae - skvrněnkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Lesní druh
 • Málo početné, často lokální populace
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel opadových vrstev původních lesních porostů.
Mapa výskytu - skvrněnka severní - Listrocheiritium septentrionale

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Listrocheiritium septentrionale Gulička, 1965 - skvrněnka severní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.