Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) - uzlenka čpavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
 • Obyvatel půd nejrozmanitějších stanovišť.
Mapa výskytu - uzlenka čpavá - Unciger foetidus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) - uzlenka čpavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.