Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nemasoma varicorne C. L. Koch, 1847 - šňůrovka drobná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky
  • Řád: Julida - julidi
  • Čeleď: Nemasomatidae - šňůrovkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Podkorní druh

Výskyt a rozšíření

  • Druh vázaný na lesní porosty s tlejícím dřevem a podkorní prostory.
Mapa výskytu - šňůrovka drobná - Nemasoma varicorne

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Nemasoma varicorne C. L. Koch, 1847 - šňůrovka drobná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.