Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Achipteria coleoptrata Linnaeus, 1758 - lesklohrotka obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Podtřída: Acari - Roztoči
  • Řád: Oribatida - Pancířníci
  • Čeleď: Achipteriidae - Lesklohrotkovití

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Holarktis
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - lesklohrotka obecná - Achipteria coleoptrata

Lokality

Pancířník Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) – heliofilní, xerofilní, panfytofágní a semikosmopolitní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, Indii a pravděpodobně introdukovaný na ostrov Svaté Heleny. Druh preferující opad a půdu biotopů bez stromového a keřového patra. Poměrně hojný druh nalezený celkem na 23 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 650-1100 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) – heliofilní, xerofilní, panfytofágní a semikosmopolitní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, Indii a pravděpodobně introdukovaný na ostrov Svaté Heleny. Druh preferující opad a půdu biotopů bez stromového a keřového patra. Poměrně hojný druh nalezený celkem na 23 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 650-1100 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) – pohled na prodorsum, přední část těla s výraznými srostlými lamelam, sensilem a výraznými ostrými výběžky notogasteru charakteristickými pro čeleď Achipteriidae, chránící baze končetin, foto Josef Starý.
Pancířník Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) – pohled na prodorsum, přední část těla s výraznými srostlými lamelam, sensilem a výraznými ostrými výběžky notogasteru charakteristickými pro čeleď Achipteriidae, chránící baze končetin, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Achipteria coleoptrata Linnaeus, 1758 - lesklohrotka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.