Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) - žížala růžová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • euryekní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývající nejrůznější typy ekosystémů. Velice hojný v listnatých i smíšených lesích, v lužních lesích a na loukách. Velice často zastoupen v orných půdách i technogenních ekosystémech.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala růžová - Aporrectodea rosea

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) - žížala růžová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.