Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. - ptačinec dlouholistý v Kraji Vysočina

Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek
Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ptačinec dlouholistý roste v širokém cirkumtemperátním boreálně laděném areálu severní polokoule. V Evropě roste zejména ve Skandinávii a střední Evropě, kde se vyskytuje v alpské a karpatské oblasti. Na našem území je to poměrně vzácný druh zajímavého ostrůvkovitého rozšíření a je považován za jeden z glaciálních reliktů naší květeny. Roste exklávně v jižních, západních a severních Čechách, ve Ždárských vrších a na Bruntálsku. Doprovází lesní prameniště, olšiny a břehy horských a podhorských toků většinou na zrašelinělých a podmáčených místech. Na Vysočině roste ve Žďárských vrších a jejich okolí. Má zde velké množství lokalit, ale recentně potvrzena je jen malá část z nich. Je otázkou, zda je to důsledek výrazného ústupu druhu, nebo zda se jedná jen o nedostatek recentních dat. Kromě Žďárských vrchů, byl druh vzácně zaznamenán v rybniční oblasti mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím, konkrétně u Staroborského rybníka u Znětínku (např. Čech 2014 herb. Čech), rybníka Zumborek u Újezdu u Žďáru (např. Čech 2001 MJ) a rybníka Horní Tis u Pikárce (Lysák 2009 NDOP). Ptačinec dlouholistý je ohrožený zejména odvodňováním podmáčených lesů a regulací toků, ale také silnou eutrofizací a následnou ruderalizací mokřadních biotopů v okolí rybníků a v nivách.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ptačinec dlouholistý - Stellaria longifolia

Lokality

Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek
Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek
Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník, listy [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek
Ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), EVL Znětínské rybníky, Staroborský rybník, listy [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. - ptačinec dlouholistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.