Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) - beruška mokřadní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Crustacea - korýši
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Nadřád: Peracarida - Váčkovníci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci
 • Čeleď: - Ligiidae

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů
 • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů

Výskyt a rozšíření

 • Vlhkomilný druh vázaný na vlhké biotopy.
 • Druh hojně zastoupený na většině lesních a částečně nelesních mokřadů Vysočiny, upřednostňuje olšiny.
Mapa výskytu - beruška mokřadní - Ligidium hypnorum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) - beruška mokřadní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.