Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Plateumaris consimilis, PP Rybníky v Pouštích, Třešť, foto Václav Křivan
Rákosníček Plateumaris consimilis, PP Rybníky v Pouštích, Třešť, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Barevně značně variabilní rákosníček mnohdy s masovým výskytem, častý v podhorských a horských oblastech. Nejčastějším biotopem jsou různé typy rašelinišť, luční prameniště i zrašeliněné okraje rybníků. Druh se může nacházet i na mokřadech částečně zastíněných v návaznosti na větší lesní komplexy. V otevřené krajině nížinných rybníků, vodních kanálů a řek je většinou sporadický. Nejčastější preferovanou rostlinou tohoto druhu je skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). Imaga jsou příležitostně nacházena na ostřicích (Carex spp.), suchopýrech (Eriophorum spp.), sítinách (Juncus spp.) nebo bahničkách (Eleocharis spp.), např. na bahničce bradavkaté (E. mamilata). Maximum výskytu je v květnu a červnu.
  • Polyfágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Např. v nížině mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem, v krajině bohaté na celou řadu mokřadů navazujících na řeku Labe, nebyl druh doposud registrován. U nás se přesto jedná o jednoho z nejrozšířenějších rákosníčků.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o jednoho z nejběžnějších druhů rákosníčků, typický na rašelinných i podmáčených loukách, prameništích nebo mokřadech kolem rybníků ve výše položených oblastech kraje. Naopak v nejnižších polohách Třebíčska tento druh téměř chybí. S velkou pravděpodobností bude zaznamenáno mnoho dalších míst výskytu na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Plateumaris consimilis

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2513: Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.