Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Opatovské zákopy

 • Okres: Třebíč
 • Region: Třebíčsko
 • Katastrální území: Opatov na Moravě, Předín, Sedlatice
 • Rozloha: 15,45 ha
 • Mapovací kvadrát: 6759, 6859
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Plži: 13 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 79 druhů, z toho 14 druhů červeného seznamu ČR (2 LR-nt, 12 LC-att), 11 druhů červeného seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 7 rLC-att); jedna ze 3 recentně známých lokalit mechu Philonotis calcarea na Vysočině; výskyt regionálně vzácného rašeliníku Sphagnum subnitens (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.