Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scorzonera humilis L. - hadí mord nízký v Kraji Vysočina

Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), Dudín [JI], 22.5.2007, foto Luděk Čech
Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), Dudín [JI], 22.5.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hadí mord nízký je evropský druh rostoucí v pásu od Portugalska do střední Evropy, jižní Skandinávie a na střední Ukrajinu. Doprovází poměrně širokou škálu stanovišť od střídavě vlhkých krátkostébelných luk a pastvin až k obvodům rašelinných luk. Může se také vyskytovat ve světlých dubových a borových lesích. V České republice leží těžiště jeho rozšíření především v jižní polovině Čech, na Moravě je častější pouze na její západní hranici, jinde je vzácný nebo zcela chybí. Vysočina představuje vedle Šumavy a Předšumaví centrum jeho současného výskytu. Ten je v regionu soustředěn do vyšších poloh, zejména do jihozápadní části Vysočiny a do Žďárských vrchů. Souvislé rozšíření končí na západním Třebíčsku. Ve východní polovině území s výjimkou již zmíněných Žďárských vrchů je vzácný nebo zcela chybí. Také v níže položených oblastech na severovýchoděí Vysočiny není běžným druhem. I přestože mapa rozšíření podává obraz poměrně hojného výskytu, nelze v současnosti hadí mord nízký označit za naprosto běžnou rostlinu. Je poměrně striktně vázaný na krátkostébelné trávníky s původním druhovým složením a jen omezeně narušené zemědělskou intenzifikací. Právě vzhledem k ní velká část jeho lokalit zanikla. V současné době roste zpravidla na nepatrných zbytcích původních biotopů, na okrajích náletů dřevin nebo lesů s fragmenty původních krátkostébelných trávníků. Bohatých populací na květnatých loukách původních květnatých trávnících není mnoho. Pro ochranu druhu je zásadní pravidelná seč, případně pastva původních lučních společenstev. V případě zcela opuštěných a náletem zarostlých lokalit populace velmi dobře regenerují po alespoň částečném odstranění náletových dřevin, pod kterými většinou nekvete.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hadí mord nízký - Scorzonera humilis

Lokality

Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 17.5.2008, foto Libor Ekrt
Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 17.5.2008, foto Libor Ekrt
Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt
Hadí mord nízký (Scorzonera humilis), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scorzonera humilis L. - hadí mord nízký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 2. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.