Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Betháni (Bethán, Pod Bethánem)

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Větrný Jeníkov, Kalhov
  • Rozloha: 6,20 ha
  • Mapovací kvadrát: 6558
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.