Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ve Sklenářích

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Sázava pod Křemešníkem, Nový Rychnov
  • Rozloha: 6,15 ha
  • Mapovací kvadrát: 6658
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 5 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 2 rLC-att); malá populace evropsky ohroženého mechu Hamatocaulis vernicosus, výskyt několika dalších vzácnějších druhů mechorostů - Sphagnum contortum, Tomentypnum nitens (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.