Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. - jarva žilnatá v Kraji Vysočina

Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek
Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jarva žilnatá je typický kontinentální druh, jehož areál se táhne od Sibiře do východní a střední Evropy a nejdále na západ proniká do východní Francie. Ve střední Evropě doprovází především aluviální louky na středních a dolních tocích řek, vzácněji se objevuje na prameništích a ve světlých doubravách. Na našem území leží těžiště jejího výskytu v termofytiku středních a východních Čech a na jižní Moravě. Mimo tato území je druh extrémně vzácný a jeho výskyty ojedinělé, což platí jednoznačně i pro oblast Vysočiny. Pomineme-li pochybný údaj o výskytu druhu z údolí Chlébského potoka na Svratecku (Grüll 1984a), který nikdo jiný již neověřil, tak první výskyty jarvy žilnaté zaznamenali na Vysočině Balátová-Tuláčková a Ondráčková na počátku 90 let minulého století. Konkrétně se jednalo o lokalitu pod Novým rybníkem u Moravských Budějovic a louky Na Rozsíčkách u Opatova na západním okraji Třebíčska (Balátová-Tuláčková & Ondráčková 1993). Protože nález u Opatova nebyl doložen herbářovou položkou a stanoviště se značně odchylovalo od vžitých představ o ekologických nárocích druhu, byl tento nález posléze zpochybněn (Grulich in Slavík 1997). Potvrzení výskytu v této oblasti přinesl až inventarizační průzkum PR Opatovské zákopy (Lustyk 1998), kdy byly na ploše přírodní rezervace nalezeny dvě malé populace tohoto druhu. Následně byl výskyt druhu potvrzen J. Švarcem na původně publikované lokalitě jižně od PR Opatovské zákopy. V roce 2000 byly nalezeny další dvě lokality – u Mysletic jižně od Telče (např. Čech 2000 MJ) a u Ořechova u Křižanova (např. Čech 2000 MJ), které stejně jako lokality v Opatovských zákopech byly vázány na louky v pramenných oblastech, nikoli na louky v nivách středních a dolních toků větších řek (Lustyk & Čech in Hadinec et al 2005). Na všech čtyřech uvedených lokalitách jarva stále roste. Ovšem pouze populace v PR Opatovské zákopy je výjimečná tím, že se jedná o jedinou lokalitu, kde roste Cnidium dubium na zachovalých, přírodně cenných loukách a její populace zde díky pravidelné seči prosperuje (Ekrtová et al. 2014c). Další uvedené lokality tvoří zbytky populací na odvodněných a intenzivně využívaných loukách, jejichž budoucnost je nejistá.
Mapa výskytu - jarva žilnatá - Cnidium dubium

Lokality

Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek
Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek
Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek
Jarva trojžilná (Cnidium dubium), Sedlatice [JI], 28.8.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. - jarva žilnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.